Processing an incoming fax_1620x912

screenshot depicting the processing of an incoming fax